Termeni și condiții pentru utilizarea siteului www.jobstart.ro

Cine suntem

SC Job Start SRL este o companie comercială, persoană juridică de naționalitate română, cu punct de lucru în strada Calea Grivitei 8-10, Corp 2, et. 8, Sector 1, București și sediul social în București, Calea Griviței nr. 216, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București, sub nr. J40/2420/2004, cod unic de înregistrare fiscală nr.RO16155087, în continuare numită “Job Start” sau “noi”

Website-ul www.jobstart.ro prezintă serviciile comerciale oferite de Job Start. Utilizarea acestui site și accesul la informațiile prezentate presupune implicit acceptarea din partea dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor enumerate mai jos. Vă informăm că ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic acest document pentru a reflecta posibile schimbări ale felului în care prelucrăm date personale sau schimbări necesitate de cerințe legale. Vă rugăm să verificați periodic această pagină pentru a fi la curent cu posibilele modificări ale politicii de confidențialitate.

Protecția datelor cu caracter personal

Unele din serviciile oferite de siteul nostru pot necesita obținerea unor date cu caracter personal. Job Start este angajat total în respectarea Regulamentului UE 2019/679 (Regulamentul general privind protecția datelor) sau “GDPR” cum este comun cunoscut. Vă asigurăm că întreprindem toate demersurile necesare pentru a ne alinia acestor reglementări. Vă rugăm să consultați aici tot documentul care reflectă politicile JobStart de aliniere la GDPR.  

Cookie-uri

Siteul nostru folosește cookie-uri pentru a oferi servicii complete online. Puteți vedea exact ce cookie-uri folosim și în ce scop și puteți aproba sau vă puteți retrage aprobarea în orice moment asupra fiecărui aspect controlat de cookies. Un cookie este un fișier mic care se instalează pe computerul dumneavoastră. Acest fișier permite aplicațiilor web să vă recunoască ca individ. Spre exemplu, un astfel de cookie anunță site-ul la o vizitare ulterioară că ați mai fost acolo și că sunteți din orașul Deva. Alte cookie-uri țin minte detalii de genul username / parolă pentru a nu mai fi nevoie să le introduceți a doua oară. Alte exemple pot include păstrarea unui produs în coșul de cumpărături la o vizitare ulterioară a unui magazin online. Cookie-urile ne ajută să vedem de unde vin vizitatorii noștri și să ne îmbunătățim serviciile. Spre exemplu, dacă un site observă că are extrem de mulți vizitatori din Franța, poate alege să traducă tot conținutul siteului în limba franceză.  Durata de viață a unui cookie depinde de tipul acestuia. Spre exemplu, cookie-urile de sesiune au o durată de viață care încetează odată cu părăsirea siteului nostru. Aceste cookies nu vor fi salvate pe dispozitivul dumneavoastră. Alte cookie-uri (cele persistente) vor fi salvate pe termen nedefinit în dispozitivul dumneavoastră, sau până în momentul în care vă manifestați opțiunea de a le șterge.

Noi folosim cookieuri pentru a monitoriza care anume pagini din siteul nostru sunt accesate și locația geografică a vizitatorilor. Puteți în orice moment să alegeți să nu acceptați cookies din partea siteului nostru.

Calitatea experienței și limitarea răspunderii

Deși ne dăm toată silința să prezentăm informații într-o modalitate relevantă și atrăgătoare, nu putem fi responsabili pentru felul în care sunt afișate paginile siteului nostru în orice browser web și pentru toate versiunile. Este posibil ca, atunci când folosiți un browser vechi, unele elemente să nu fie afișate corect. De asemeni, nu suntem responsabili pentru comunicările dintre diferitele server prin care circulă pachetele de date pe care le folosește un browser pentru a reda paginile siteului nostru. Dacă observați un aspect deranjant, vă încurajăm să ne contactați la contact@jobstart.ro și să ne notificați eroarea observată. Ne vom da silința să remediem problema cât de curând cu putință.    

Utilizatorii înțeleg și acceptă că SC Job Start SRL, proprietarul site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel, precum și în orice situație în care nu se poate dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a proprietarului  site-ului.

În mod expres, utilizatorii înțeleg și acceptă că SC Job Start SRL  este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea siteului sau orice alt aspect în legătură cu siteul precum și din utilizarea siteului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta. 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Job Start este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

În cazurile de forță majoră, Job Start și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la: lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc.

Utilizatorii sunt de acord să exonereze integral pe Job Start și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a utilizatorului în legătură cu utilizarea siteului.

Link-uri externe

Websiteul nostru poate furniza legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Deoarece Job Start nu are nici un control asupra acesor site-uri sau resurse, luați cunoștință și sunteți de acord că Job Start nu este responsabilă de disponibilitatea acestora, nu garantează și nu este responsabilă pentru nici un conținut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile prin aceste site-uri sau resurse.

Job Start nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile furnizate de un asemenea conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau resurse.

Proprietate intelectuală

Designul, conținutul și serviciile oferite prin intermediul siteului www.jobstart.ro sunt proprietatea intelectuală a SC Job Start SRL, în toate cazurile, cu excepția acelora unde este specificat în mod expres că drepturile de autor aparțin unei terțe părți. Nu aveți voie să folosiți în parte sau în totalitate elemente sau materiale accesate pe siteul www.jobstart.ro decât cu acordul explicit, scris, al administratorului firmei.  

Modificarea Termenilor și Condițiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifică oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime. Orice modificare va fi anunțată prin mijloacele aflate la dispoziția Job Start, incluzând această pagină, email, notificare în altă pagină din site, etc

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile utilizatorilor și ale Job Start, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.